Smile

CÂNTECELE NEAMULUI

Deşteaptă-te Române!

Muzica: Anton Pann
Versuri: Andrei Mureşanu

Deşteaptă-te române din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani !
Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani !

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume,
Că-n aste mâini mai curge un sânge de roman
Şi că-n a noastră piepturi păstrăm cu fală-un nume,
Triumfător în lupte, un nume de Traian !

Înalţă-ţii a ta frunte şi cată-n giur de tine,
Cum stau ca brazii în munţi voinici sute de mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stână,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii !

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viaţa-n libertate, ori moarte !" Strigăm toţi.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi !
Dar noi, pătrunşi la suflet, de sânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi !

O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutor,
Şi blăstăm cu lacrămi în ochi pe orişicare,
În astfel de pericul s-ar face vânzător !

De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când Patria sau mama, cu inima duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc !

N-ajunge iataganul barbarei Semilune,
A cărui plăţi fatale şi azi le mai simţim;
Cum se vâra cnutul în vetrele străbune,
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim.

N-ajunge iataganul barbarei Semilune,
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm:
Cum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm !

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri !
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată,
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri !

Preoţi, cu crucea-n frunte ! Căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei prea sânt,
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ !

Treceţi Batalioane

Un cântec istoric ne-aduce aminte
Că fraţii în veci vor fi fraţi,
Un cântec de luptă bătrân ca Unirea
Voi compatrioţi ascultaţi.

Treceţi batalioane române Carpaţii
La arme cu frunze şi flori,
Ne-aşteaptă izbânda, ne-aşteaptă şi fraţii
Cu inima la trecători.

Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă,
Nădejdea e numai la noi.
Sărută-ţi, copile, părinţii şi fraţii
Ş-apoi să mergem la război.

N'ainte!, n'ainte spre marea Unire
Hotarul nedrept să-l zdrobim,
Să trecem Carpaţii, ne trebuie Ardealul
De-o fi să ne-ngropăm de vii.

Cu săbii făcurăm Unirea cea mare
Spre Alba cu toţii porneam,
Toţi oamenii ţării semnau întregirea
Voinţa întregului neam.

Cu toţii eram regimente române
Moldova, Muntenia, Ardeal,
Fireasca unire cu patria-mumă
Ne-a fost cel mai sfânt ideal.

Aceasta-i povestea Ardealului nostru
Şi-a neamului nostru viteaz,
Istoria-ntreagă cu lupte şi jertfe
Trăieşte-n unirea de azi.

Dreptatea şi pacea veghează Carpaţii
Şi ţara e frunză şi flori,
A noastră-i izbânda, ai noştri sunt fraţii
Trăiască în veci trei culori.

Vrem linişte-n ţară şi pace în lume
Dar daca-r veni vreun blestem,
Carpaţii şi fraţii sări-vor ca unul
Urmând comandantul suprem.

Veniţi Români la Blaj

Veniţi români să cerem dreptul
Să spunem tot ce-avem în noi,
Căci libertatea este sfântă
Şi Dumnezeu este cu noi.

Cu Dumnezeu de-acum 'nainte
Suntem şi moldoveni şi moţi,
Un drum avem peste morminte
Un steag ne-acoperă pe toţi.

Când îl privesc cu-nfiorare
El nu e înşelător miraj,
E steagul nostru, steagul care
A fluturat în vânt la Blaj.

Dreaptatea e a lui stăpână
Pe steagul nostru scrie sfânt,
Căci pe Câmpia Libertăţii
A fluturat un singur gând.

Aşa-i Românul

Aşa-i românul când se-nveseleşte
Ca şi stejarul când înmugureşte.
Aşa-i românul când e el iubit
Ca şi stejarul când a înfrunzit.

Ţara-i mănoasă şi în fericire
Poate oricine să trăiască-n ea
Poate oricine, cu mic cu mare,
Şi a mea mândră ce o iubesc tare.

O rugăciune către ceruri zboară,
O rugăciune către Dumnezeu.
Mă rog fierbinte pentru a mea ţară
Şi pentru tine sfânt poporul meu.

Noi Suntem Români

Hai să-ntindem hora mare
Mai aici şi mai colea
Mai aproape de hotare
Peste toată Dacia.

Noi suntem a României
Noi suntem pe veci uniţi
Şi pe câmp de bătălie
Vom lupta nedespărtiţi.

Aşa este tot românul
De când este pe Pamânt
A luptat pentru unire
Şi pentru pamântul sfânt.

Noi suntem români
Noi suntem pe veci aici stăpâni.